Автобуски превоз

- Бела Роза -

Обезбедуваме автобуски карти за сите европски земји и тоа:

  • Австрија: Graz и Wien
  • Швајцарија: Luzem, Zurich и st. Galen
  • Германија: Munchen, Ulm, Studgard, Karlsruhe, Freibur, Fulda, Kassel, Berlin,Hanover, Hamburg…
  • Шведска: Malme
  • Данска: Copenhagen
  • Белгија: Brisel
  • Унгарија: Budimpesta
  • Италија, Чешка, Словенија и уште многу други.
  • Албанија