Work & Travel USA

Бела роза

Work & Travel УСА

Програмата е програма за меѓународна културна размена-Exchange Visitor
Program. W&Т програмата на студентите од целиот свет им нуди можност во текот на летните
месеци да престојуваат во САД, да запознаат различни култури, американскиот начин на живот, да стекнат нови пријатели и да го усовршат англискиот јазик. Со цел да обезбедат финансиски
средства за престојот во САД, учесниците на програмата работат кај работодавци од САД
студентски работи од областа на туризмот, угостителство, трговија и сл.

БРОШУРА

ОПЦИИ НА WORK & TRAVEL ПРОГРАМАТА